BetonarbBåde i forhold til nybyggerier, omforandringer eller reparationer kan Aabybro Murerforretning tilbyde udførelse af betonarbejde. Vi har både ekspertise og erfaringer, som sikrer, at arbejdet lever op til alle gældende normer og krav. Således udfører vi:

  • Sokler og fundamenter
  • Støbning af gulve og dæk
  • Understøbning og udbedring af kældre
  • Armering og forskalning
  • Ramper og trapper

Vi udfører naturligvis altid arbejdet i overensstemmelse med den overordnede plan, så arbejdets enkelte områder ikke besværliggør øvrige underentrepriser. Overholdelse af tidsplaner er nemlig afhængig af god og relevant panlægning, sammen med tæt dialog mellem de enkelte funktioner på byggepladsen.